HiFlux Auto-line © Filter

HiFlux Auto-line © Filter har utformats som ett kompakt, självrengörande filter. Filtren har vertikal eller s.k. linjär rensningsfunktion via en luftcylinder och produceras i 5 olika storlekar, M, ML, L, XL och XXL där flödeskapaciteten är mellan 4,5 till 243 m3/h.

Den robusta konstruktionen av filtret gör det väl lämpat för industriella applikationer där driftsäkerhet och tillförlitlighet är viktigt. Detta inkluderar filtrering av de flesta vätskor, inklusive processvatten, kylvatten, avloppsvatten, färger, lacker, lim, polymerer, etc., i vilken effektiv förfiltrering och slutfiltrering krävs inom ett intervall av 30-2000 µm.

Kontakta oss

Så fungerar HiFlux Auto-line © Filter

Detaljerad information

Max kapacitet (m3/h) för vatten (1 cSt) vid 0,2 bar diff.tryck som tryckfilter.

* micron

StorlekStrainer
area cm²
30 *50 *100 *150 *300 *500 *1000 *
M86017212727272727
L2.17537456366666666
XL3.3005262100105110110110
XXL4.840124143223233243243243