Typ 39

Oljeskimmer Typ 39 är tillverkad av elektropolerat rostfritt stål och utrustad med en kraftfull motor / växellåda som garanterar effektiv drift under många år. Typ 39 är ett billigt alternativ till typ 28 och är konstruerat med mycket enkla principer. Oljeskimmern är utrustad med vår unika axeltätning, som garanterar problemfri drift i flera år.

Typ 39 är bäst för att ta bort ytoljor i processbad, vattenbaserade rengöringsmedel och ultraljudsbad, men används också i många andra föreningar, t.ex. kondensat från tryckluftssystem. Typ 39 kan användas i nästan alla applikationer där pH-värdena är mellan pH 5 och pH 10.

Bandet till typ 39 är brett och har en unik förmåga att behålla ytoljor. Typ 39 kan också användas i samband med läckageoljor i maskinverktyg där stora mängder ytoljor måste tas bort relativt snabbt.

Arbetstemperatur max 90°C. Bandlängd 500 – 2000 mm. Bandbredd 60 mm. Kapacitet max 6 liter olja per timme.

Kontakta oss