Om Filtersystem

Filtersystem Scandinavia AB representerar två internationellt välkända producenter av vatten och vätskefilter. Vi är specialiserade på automatiska självrensande filter och erbjuder också ett mycket stort sortiment av manuella filter för alla tänkbara applikationer inom området vätskefiltrering. Våra manuella standardfilter finns i många olika versioner som t.ex. påsfilter, patronfilter, korgfilter och magnetfilter samt olika kombinationer av dessa. När vårt ordinarie sortimentet inte räcker till har vi möjlighet att anpassa våra filter till kundernas specifika önskemål.

Vi har filtreringslösningar för processvatten, fjärrvärmevatten, avloppsvatten, kylvatten samt råvatten från hav, älvar, och sjöar. Andra exempel på industriella vätskor som vi filtrerar är biooljor, dieseloljor, tjockoljor, emulsioner, suspensioner, fetter, färg, lim, harts och vätskor inom livsmedelsindustrin. Vi kan också filtrera heta vätskor (upp till 350°C) och vätskor med mycket höga viskositeter. 

Vi representerar också Schnell Oljeskimmer som avskiljer läckoljor ur olika industriella vätskor som t.ex. kemiska processbad, kyl-skär-slipvätskor, läckoljegropar och avfettningsbad. De speciella och effektiva skimmerbanden tar bara med ytoljan och lämnar kvar vattnet eller vätskan. Vi kan leverera fyra olika skimmervarianter med olika kapacitet och olika användningsområden.

Vi har vårt huvudkontor i Sundsvall och säljkontor i Stockholm och Stenungsund.

Bernoulli filter

Bernoulli automatfilter

Automatfilter för vatten och vätskor.

Visa produkter
Hi Flux filter

HiFlux automatfilter

Automatfilter för vatten och vätskor.

Visa produkter
Schnell oljeskimmer

Schnell oljeskimmer

För borttagning av spillolja och ytolja.

Visa produkter