HiFlux vatten och vätskefilter

HiFlux filterprodukter för vatten och vätskor

HiFlux automatfilter och manuella filter för filtrering av vätskor. Ett danskt företag, HiFlux Filtration A/S, har specialiserat sig på att tillhandahålla filterlösningar för alla typer av industriella vätskor. Företaget kan erbjuda mer än 20 000 kombinationer inom räckvidden för standardfilter. Företaget producerar också speciella vätskefilter – anpassade efter kundernas specifika krav och driftsförhållanden. Rådgivning och problemlösning är därför viktiga aktiviteter i företaget. Filtersystem Scandinavia AB marknadsför och säljer HiFlux manuella och automatiska filter på den svenska marknaden. Vi har levererat 100-tals filter till den svenska industrin sedan mitten på 90-talet. Vår specialitet är automatfilter med mycket effektiv självrensning.