Bernoulli automatfilter

Bernoullifiltrets funktion

Tillämpningen av Bernoulli-principen på filtrering av vatten, uppkallad efter den schweiziska forskaren Daniel Bernoulli, var banbrytande när Bernoullisystem utvecklade sitt automatiskt självrensande vattenfilter. Det kännetecknande är en skiva monterad på en pneumatisk cylinder, vilket möjliggör kontaktfri rengöring av filtret. Rengöringssekvensen i sig är automatisk och kontinuerlig och kräver ingen manuell hantering.

Fördelarna med ett Bernoulli automatfilter är en mycket hög tillförlitlighet, lågt konstant tryckfall, lågt spoltryck, exellent korrosionsbeständighet och enkel installation.

Teknik för rening

A. Spolningssekvensen initieras av en timerinställning eller utlöses av en differenstrycksensor innan någon blockering av filterkorgen orsakar flödesreduktion.

B. Under förspolningssteget öppnar spolventilen och större partiklar spolas ut.

C. Under spolningssekvensen kommer en specialformad spolskiva monterad på en pneumatisk cylinder in i filterkorgen och skapar ett mellanrum mellan skivan och filterkorgen.

D. När flödeshastigheten ökar lokalt runt skivan reduceras det statiska trycket i enlighet med Bernoulli-principen och flödesriktningen vänds, vilket frigör partiklar som är fastade på filterkorgens yta.

E. De frisatta partiklarna leds ut från filtret genom spolningsutloppet.

Funktion för rening