Silfilter – korgfilter

Påsfilter och Magnetfilter

Användningsområde

HiFlux Filtration A/S har en stor mängd silfilter som säkerställer effektiv filtrering av nästan alla typer av vätskor. Filtren är lätta att serva då lockets gångjärn gör det enkelt att demontera och rengöra silkorgarna. I filterkonstruktionen har också vikt fästs vid optimering av flödesförhållandena på ett sådant sätt att maximal kapacitet uppnås med minimal tryckförlust under hela driftperioden.

Filterhusen tillverkas av svetsat stål eller syrafast rostfritt stål. Silfilter från HiFlux Filtration A/S kan även levereras med starka magnetiska stavar för att effektivt hålla tillbaka magnetiska partiklar.