Automatisk filtrering av Choklad

Världsledande företag som tillverkar skräddarsydda hygieniska filterlösningar. Ökad livsmedelssäkerhet, produktivitet och bättre lönsamhet med HiFlux Auto-line-självrensande filter.

Auto-line® Automatiskt filter

Flera tillverkare av konfektyr med choklad använder Auto-line-filtret för att öka sin produktionskapacitet och uppnå oavbruten produktion. 

Före installation av automatfilter:

Rengöring av manuella filter regelbundet, höga underhållskostnader och stillastående produktion.

Efter installationen av automatfilter:

Automatisk process med ökad produktivitet, minimalt underhåll och inga produktionsstopp.

Fakta om Auto-line® livsmedelsgodkända vätskefilter

Uppfyller reglerna EC1935/2004 och EU 10/2011, samt FDA-standarderna. CIP-vänlig design med hänsyn till de hygieniska designrekommendationerna från European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG). HiFlux Auto-line® Filter har utformats som ett kompakt, självrengörande filter. Filtrets robusta konstruktion gör det väl lämpat för applikationer där driftsäkerhet och pålitlighet är avgörande.

Filtrering ner till 30 mikron [µm].

Funktioner

  • Tar bort oönskade partiklar.
  • Hög driftsäkerhet.
  • Kontinuerlig flödesprocess.
  • Självrengörande applikation.
  • Säkerställer kvaliteten.
  • Ökad produktsäkerhet.
  • Eliminerar driftstopp.
  • Optimerar intäkter.

Visste du?

Det finns företag som använder Hiflux Auto-line-filter för att filtrera chokladen som har använts vid produktionslinjen, för att ta bort delar av kexen i chokladen och sedan återanvända chokladen i produktionen. Efter att ha tagit bort de gamla påsfiltren har de också ökat produktionen och helt tagit bort kostnader för filterpåsar. Idag går produktionslinjen mer effektivt och det finns inget behov av kontinuerlig övervakning och dagligt underhåll.