Automatisk filtrering av mejeriprodukter med HiFlux Auto-line®-filter

Tallrik med yoghurt

Världsledande företag som tillverkar skräddarsydda hygieniska filterlösningar. Ökad livsmedelssäkerhet, produktivitet och bättre lönsamhet.

Auto-line® Automatiskt filter

Flera av våra kunder inom mejeribranschen är några av de största producenterna av olika mejeriprodukter som exempelvis produktion av yoghurt.

Före installation:

Rengöring av manuella filter regelbundet, höga underhållskostnader, stillatående produktionen.

Efter installationen:

Automatisk process, ökad produktivitet, minimalt underhåll, inga produktionsstopp.

Fakta om Auto-line® automatiskt filter

Uppfyller reglerna EC1935/2004 och EU 10/2011, samt FDA-standarderna. CIP-vänlig design med hänsyn till de hygieniska designrekommendationerna från European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG). HiFlux Auto-line® Filter har utformats som ett kompakt, självrengörande filter. Filtrets robusta konstruktion gör det väl lämpat för applikationer där driftsäkerhet och pålitlighet är avgörande. Noggrann filtrering ner till 50 mikrometer [µm]. 

Funktioner

Tar bort oönskade partiklar – hög driftsäkerhet.

Kontinuerlig flödesprocess – självrengörande applikation.

Säkerställer kvaliteten – ökad produktsäkerhet.

Eliminerar driftstopp – optimera intäkter.

Visste du?

I Nederländerna finns det ett företag som tack vare att de använder Hiflux automatfilter har ökat sin produktionskapacitet med 20 %. De bytte ut sina påsfilter mot Auto-line självrengörande filter och uppnådde oavbruten produktion och en renare slutprodukt. Nästa steg för företaget är att installera HiFlux Auto-line för rengöring av sina CIP-vätskor och därmed kunna återanvända dem flera gånger innan de kasserar CIP-vätskorna.