HiFlux AKS-137-filter

HiFlux AKS-137-filter

HiFlux AKS-137-automatfilter är utformade som kompakta självrensande filter som används till många olika användningsområden och applikationer.

Det helautomatiska självrensande kantspaltfiltret typ AKS-137, består av ett komplett filter med elmotor och motorskydd, växellåda, PLC styrning, 2 st trycktransmittrar och pneumatisk styrd 1 1/2″ dräneringsventil.

Rensningsfunktionen bygger på principen att silkorgen roterar mot fast monterade skrapknivar och silkorgen rengörs på utsidan. Skrapknivarna kan levereras i fyra olika material beroende på vätsketyp och vilka partiklar som ska filtreras bort.

Filtren produceras i tre olika varianter, AKS, KS och MKS. AKS styrs av en integrerad PLC som gör det möjligt att programmera rengöringssekvensen individuellt och anpassa det till den aktuella uppgiften. Dräneringen styrs individuellt, vilket innebär att rengöringsprocessen är oberoende av dräneringen.

Flödeskapaciteten är mellan 25 till 150 m3/h och filtreringsgraden mellan 50 µm och 2 mm. Den robusta konstruktionen av filtret gör det lämpligt för rengöring av praktiskt taget alla vätskor och föroreningar, inklusive tungolja, smörjolja, bitumen, fett, färg, tandkräm, vatten, jäsningsvätskor, bensin, sirap, kondensat, CIP-vätskor, antibiotiska suspensioner, etc.

Kontakta oss

Detaljerad information

Max kapacitet (m3/h) för vatten (1 cSt) vid 0,05-0,4 bar diff.tryck som tryckfilter.

* micron

Diff.-tryckAKS-137/80
50-3000 *
AKS-137/100
50-130 *
AKS-137/80
250-3000 *
AKS-137/125
50 *
AKS-137/125
100-130*
AKS-137/125
250-3000 *
0,05253035455050
0,10415263627474
0,15556582859092
0,2066859593100107
0,3083105120118125132
0,4097125140138142150