Självrensande filter

Så fungerar rensningsfunktionen

HiFlux tre olika typer av självrensande filter har utformats som kompakta, självrengörande filter. Den robusta konstruktionen av de helautomatiska filtren gör det väl lämpat för industriella applikationer där driftsäkerhet och tillförlitlighet är viktigt. Detta inkluderar filtrering av de flesta vätskor, inklusive processvatten, kylvatten, avloppsvatten, färger, lacker, lim, polymerer, etc., i vilken effektiv förfiltrering och slutfiltrering krävs inom ett filtreringsintervall på 30-2000 µm.

Tre olika typer av automatiska självrensande filter