Typ 56

Oljeskimmer typ 56 med den kompakta och eleganta danska designen är ett rent kraftverk. Med sin insamlingskapacitet på 21 liter olja timme är detta vår hittills mest kraftfulla oljeskimmer. Förutom kapaciteten – är denna skimmer är utrustad med vår unika axeltätningsteknik och kan därför fungera under mycket krävande förhållanden, t.ex. i starka syror eller basiska bad. Höga temperaturer är inte heller ett problem, eftersom skimmern kan hantera neutrala vätskor upp till 90°C.

Dess unika egenskaper gör typ 56 till det bästa valet, i de allra flesta situationer där större mängder ytolja behöver tas bort.

Den kompakta designen gör skimmern mycket enkel att installera. Typ 56 kan ta bort mer än 99% av ytoljorna och detta betonar hur effektiv den här maskinen är. Om du behöver hög kapacitet och en effektiv oljeskimmer, eller ta bort ytoljor under förhållanden som i vätskor med högt / lågt pH är typ 56 ett bra val.

Bandlängd 600 – 2000 mm. Bandbredd 100 mm.

Kontakta oss