Schnell Oljeskimmer

Schnell Oljeskimmer används huvudsakligen för att avlägsna olja och fetter från vattenytor. Dessa oljeskimmer system är används vanligtvis inom industriella och kommersiella miljöer, såsom fabriker, verkstäder, hamnar, och andra områden där oljefläckar och föroreningar på vattenytan är ett problem. Schnells produkter är utformade för att effektivt samla in och separera olja från vatten, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan och uppfylla regleringar gällande hantering av oljeprodukter och vattenkvalitet.